Okategoriserade

Category based archive
21 dec

Fitness Training Equipment – Buyer Beware and while trying to remain fit, solid and additionally accomplish the tore body, the acquisition of wellness preparing gear for the home has never been more prominent. Used gymequipment- begagnad träningsutrustning. Fitness Training Equipment Assuming you intend to get some activity or wellness hardware with the goal that you can get in shape at home, t...

10 feb

En studie utförd av en oberoende specialist inom området retention – att behålla kunder –  framhäver den positiva effekten som träning med eGym har på medlemmarna. En fråga som är ständigt aktuell i branschen är förstås den om hur du som driver en anläggning attraherar fler medlemmar – och lyckas behålla dem. Gärna så länge som möjligt. Hur mycket kan du själv påverka upplevelsen för dina medle...